Trailer: Ceausescus rådgivare dubbelagent i Spy/Master

HBO:s första rumänska originalserie är inspirerad av The Americans. Diktatorns närmaste rådgivare är dubbelagent i Spy/Master. Premiär den 19 maj på HBO Max för kalla kriget-thrillern. Nicolae Ceausescu var Rumäniens kommunistiska ledare och diktator under stora delar av kalla kriget, från 1965 och fram till sin mycket offentliga död genom arkebusering i december 1989. Det är i den tidsepoken som Adina Sădeanu och Kirsten Peters placerat Spy/Master och byggt en historia runt den fiktiva karaktären…

"Trailer: Ceausescus rådgivare dubbelagent i Spy/Master"