Tv-version av Urban Cowboy beställd

Först var det Farlig förbindelse. Nu har Fox beställt en pilot och vill göra tv-serie även av Urban Cowboy från 1980. Nyligen blev det känt att Fox och Paramount planerar en eventserie byggd på filmen Fatal Attraction (i Sverige fick filmen titeln Farlig förbindelse) från 1987. Läs mer om det här. Nu står det klart att Fox och Paramount vill göra tv även av en annan känd 1980-talsfilm, nämligen countrydramat Urban Cowboy. Det romantiska dramat blev en stor…

"Tv-version av Urban Cowboy beställd"