Trailer: Kamp om affärsarvet i Riches

Vem behöver fiender då familjen finns? Det är frågan som ställs i trailern för Amazon Primes nya familjedrama Riches. I centrum för Riches finns en förmögen familjedynasti. Titeln anspelar både på familjemedlemmarnas privilegierade tillvaro och på efternamnet Richards. Så här beskrivs handlingen: När den Londonbaserade affärsmogulen Stephen Richards plötsligt avlider så rasar den värld som byggts upp runt familjen. Varaktigheten i familjeaffärerna hotas av att olika barnkullar, med skilda ideal och mål, kolliderar. När hans…

"Trailer: Kamp om affärsarvet i Riches"